"Informatiemanagement zit in ons DNA! We zijn niet voor niets informatieregisseurs"

Over Docfacta

Docfacta is een zelfstandig adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het verduurzamen van informatie. Dit uit zich in het begeleiden en aansturen van veel en uiteenlopende activiteiten gericht op het verbeteren van informatiestromen. Veelal als adviseur, consultant of projectleider. Daarnaast vervult Docfacta de rol van interim management met de focus op de dagelijkse organisatie en verbeteringen van document- en informatieprocessen. 

Content met Content.....

In de huidige economie is data één van de allerbelangrijkste assets. Consumenten en organisaties produceren in grote hoeveelheden data en het vergt forse inspanningen om uit deze enorme bron van informatie de juiste inzichten te verkrijgen. Artificial Intelligence en machine learning worden meer en meer ingezet voor voorspellende gedragsanalyses van doelgroepen en risicominimalisatie. Meer dan de hoeveelheid data is de waarde ervan als maat voor het succes van de digitale transformatie. Daarnaast veranderen de verwachtingen van klanten fundamenteel en stellen hogere eisen aan de kwaliteit van het product, de volledigheid van de informatievoorziening in meerdere communicatiekanalen, dataveiligheid en privacy. Het noopt organisaties om ‘onder architectuur’ zorgvuldig met data en processen om te gaan te gaan en de complexiteit te verminderen, zodat het bijdraagt aan het rendement van de organisatie en gebruikers- en klanttevredenheid.

Digitale Transformatie

Een succesvolle digitale transformatie is gebaseerd op het evenwicht tussen een ‘top down ontwerp’ van een maakbare toekomst en het ‘tot stand komen’ (natuurlijke groei) van de verandering. Deze benaderingswijzen zouden elkaar moeten versterken, echter, naar onze ervaring is vaak de datakwaliteit onvoldoende, het beheer ervan gefragmenteerd en de gebruikte technologie verouderd, zodat lastig is om al veranderende privacywetgeving te kunnen blijven voldoen.

Om hier iets aan te doen richt Docfacta haar energie op de ontwikkeling (bottum up) van de digitale transformatie en het verwerken en gebruiken van ongestructureerde informatie (content). In het bijzonder ligt de aandacht op:

  • Informatieverwerking in waardeketens en in dienst van een uitstekende klantbeleving,
  • Interne gebruikers (kop-staart verwerking en geen scheiding tussen ‘denken en doen’),
  • Automatisering met gebruik van (informatie) technologie (First Time Right),
  • Rekening houdend met wet- en regelgeving (AVG, dataminimalisatie en anominiseren).

Docfacta

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw helpt Docfacta data-driven organisaties met het verbeteren van de efficiency van informatiestromen en het gebruik van relevante informatie in bedrijfsketens.

Na de start van Docfacta in 2007 is de focus komen te liggen op consultancy en interim management om zo doelgerichte aandacht te besteden aan de veranderingen en ontwikkeling van onder af.

De methode van Docfacta is bewezen effectief en laat zich omschrijven als een ontdekkingstocht voor het verzamelen van informatie, het verkrijgen van inzicht door verwondering om vervolgens ideeën te initiëren en te realiseren in samenwerking met enkele stakeholders. Het resultaat is dat de doorlooptijd van een proces verkort, de kwaliteit van data verbetert en kosten reduceren. Docfacta’s gerichte aandacht vergroot de inzetbaarheid en het plezier van medewerkers (employability).

Samenvattend; Docfacta wil organisaties ondersteunen met het bouwen aan slimme verwerking en gebruik van relevante klantinformatie (content), zodat het de organisatie helpt effectiever en duurzamer te communiceren met contente klanten en geïnspireerde medewerkers.

Met andere woorden: iedereen content met content… en om dit te bereiken werkt Docfacta samen met de volgende gespecialiseerde ketenpartners:

Idiligo

Het begrijpelijk maken en verrijken van de online communicatie door structuur aan de informatie te geven. (algoritme en sales enablement)

Sequioia

Provider voor kennismanagement voor en over effectieve klantcommunicatie.

Mark Dubbeld

informatie stroomlijnen, sales enablement

Mijn naam is Mark Dubbeld. Ik ben eigenaar van Docfacta. Ik heb Docfacta in 2007 opgericht met als specialisatie het structureren en beheersen van informatie(stromen), zodat informatie efficiënt wordt (her)gebruikt. Als kind was ik al geïnteresseerd in het ontwerpen en bouwen van gebouwen en infrastructuur. Logica en efficiency waren daarbij belangrijk, bijvoorbeeld het aanleggen van een modelspoorbaan en de stedelijke inrichting van de omgeving. Ook mijn studie Sociale Geografie, Planologie, en het afstudeeronderwerp (Transferia) hadden hierop betrekking. Nog steeds bezie ik efficiëntieverbeteringen vanuit nut en noodzaak en de kans dat het de klant en organisatie waarde levert. 

Al geruime tijd begeleid ik ook studenten van de Hogeschool Utrecht met hun stages en afstuderen. Daar leer ik ook van en helpt mij aan waardevolle inzichten.

Neem contact met ons op