interim management

De trend is helder en onomkeerbaar; het afbouwen en ombouwen van traditionele documentverwerkende afdelingen.

Enerzijds vindt dit plaats door procesverbeteringen en het (deels) uitbesteden van de informatieketen. Anderzijds zijn er volop mogelijkheden om door inzet van bijvoorbeeld nieuwe informatietechnologie de traditionele werkwijze intern te verbeteren. 

Hoe dan ook; het om- en afbouwen van processen en het team en het  inrichten van een regie-organisatie in samenspel met de interne begeleiding van de medewerkers vraagt om inlevingsvermogen en onderbouwde beslissingen.

De gezamenlijke inspanningen komen ten goede aan de medewerkers en het bedrijfsproces. Dit resulteert in het: